POMOZTE
NÁM
POMÁHAT

šipka v pravoOS ČČK PELHŘIMOV
záchranný kruh

číslo účtu: 2700767922/2010

O nás

— od 2008, pelhřimov

šipka v pravoOS ČČK KONTAKT

OS ČČK je v prostorách areálu Nemocnice Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 01 Pelhřimov

Právní forma:

Oblastní spolek ČČK Pelhřimov je humanitární občanské sdružení působící na celém území okresu Pelhřimov.
Postavení ČČK je upraveno Zákonem č.126/1992 Sb. o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži, podle nějž plní zejména tyto úkoly:
 • působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby
 • působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případech
  katastrof a jiných mimořádných událostí
 • poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby
 • šíří znalost Ženevských úmluv
Český červený kříž, jako samostatná organizace, byl po rozdělení ČSČK registrován Ministerstvem vnitra ČR dne 10. 6. 1993 pod čj. VS/1-20998/93-R. Územní působnost, sídlo a zástupci OS ČČK jsou zapsáni v registru oblastních spolků vedeném Výkonnou radou ČČK a uváděny v Registračním listu OS ČČK. Registr je spravován Úsekem vnitřních vztahů Úřadu ČČK Praha. Oblastní spolek ČČK Pelhřimov je evidován pod číslem 26. Činnost Oblastního spolku ČČK Pelhřimov vyplývá z uvedeného poslání, které je definováno ve Stanovách ČČK.

Hlavní činnosti

 • provozování Nestátní dopravní zdravotní služby ČČK
 • výuka první pomoci dětí a mládeže vč. organizování postupových soutěží v první pomoci
 • organizování studijních středisek ČČK s rozšiřující výukou první pomoci
 • nábor a oceňování bezpříspěvkových dárců krve
 • organizování rekondičních pobytů pro seniory s onemocněním pohybového ústrojí
 • organizování přednášek v první pomoci pro zájemce z řad veřejnosti
 • výuka první pomoci dospělých dle akreditací Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže a
  dle certifikátu Evropské komise pro první pomoc (EFAC)
 • výcvik a školení členů Humanitární jednotky ČČK, která je zařazena v IZS kraje Vysočina
 • zajišťování další zdravotních, sociálních a humanitárních činností, např. měření tlaku krve,
  provoz humanitárního skladu šatstva apod.

Hospodářské a další činnosti

 • prodej učebnic k výuce první pomoci
 • půjčování výukových modelů pro resuscitaci a dalších pomůcek, učebnic k výuce první pomoci
 • zajišťování zdravotnického dozoru na akcích hromadného charakteru
fotoaparát

fotogalerie

máte dotaz?

bod na mapě
Sídlo OS ČČK je v prostorách areálu
Nemocnice Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 01 Pelhřimov
(*nepovinný údaj)