POMOZTE
NÁM
POMÁHAT

šipka v pravoOS ČČK PELHŘIMOV
záchranný kruh

číslo účtu: 2700767922/2010

Daruj krev - daruješ život!

Jen ti z nás, kteří při operaci a dalších léčebných výkonech potřebovali krev, která jim zlepšila zdravotní stav nebo zachránila život, dokážou ocenit hodnotu lidské krve.

Co je bezpříspěvkové dárcovství krve?

Bezpříspěvkové dárcovství krve je darování krve bez nároku na odměnu.

Kdo může darovat krev?

Dárcem krve se může stát každý občan, který je ve věku od 18 do 60 let a je zdráv. Ošetřující lékař vystaví doporučení, které zájemce o darování krve odevzdá s přihláškou na Úřadu OS ČČK nebo přímo v nemocnici na transfúzní stanici.

Co se děje po odevzdání přihlášky?

Transfúzní stanice zašle k odběru krve písemnou pozvánku. V Pelhřimově probíhají odběry krve vždy ve středu od 6:00 hod. V případě zvýšené potřeby nemocnice na určitou krevní skupinu jsou dárci krve voláni k odběru telefonicky kdykoli. Přijde-li vám pozvánka, můžete jít k odběru krve jen tehdy, pokud jste 8 týdnů před dnem odběru nebyl nemocen a neužíval žádné léky a pokud jste půl roku před odběrem neprodělal žádnou operaci.

Jak probíhá odběr krve?

Na pozvánce k odběru jsou napsány pokyny, které každý zodpovědný člověk dodrží. Večer před odběrem krve nejí tučná a kořeněná jídla. Snídaně v den odběru musí být dietní. Po příchodu na transfúzní stanici odevzdá dárce krve v kartotéce pozvánku a odejde do čekárny. Podle pořadí, v jakém přišel, je zavolán na vyšetření. Zde odevzdá vzorek ranní moči, je mu píchnutím do špičky prstu odebrán vzorek krve a poté je vyšetřen lékařem. V čekárně potom dárce vyčká na výsledky vyšetření a jsou-li v pořádku, přejde do místnosti k odběru. Odběr krve probíhá vleže. Dárci je odebráno půl litru krve, tj. asi desetina celkového objemu krve.
Po odběru krve je:
dárci proplaceno cestovné hromadnými dopravními prostředky z místa bydliště do místa odběru a zpět, vystaveno potvrzení pro zaměstnavatele, protože každý bezpříspěvkový dárce má ze zákona nárok na den volna s náhradou mzdy v den odběru krve,předána stravenka na oběd. V den po odběru krve by se měl dárce šetřit, tzn. nevykonávat těžkou namáhavou práci, která klade velký nárok na minutový srdeční objem krve ( = množství krve, které srdce přečerpá za jednu minutu). Odběr 0,5 l krve sice není nijak nebezpečný, ale přece jen je to úbytek. Při autotransfúzi daruje člověk krev sám sobě a to tehdy, čeká-li ho operace, při které bude potřebovat transfúzi krve. Pokud to zdravotní stav člověka dovolí, je mu v určitém časovém období před plánovanou operací odebrána krev, která je mu při operaci vrácena do těla. Autotransfúzní je i poloha. Je to poloha vleže na zádech se zcela zdviženým dolními končetinami. Do této polohy se ukládají všichni postižení, které postihla mdloba ( mdloba = krátká ztráta vědomí). Díky zdvihnutí dolních končetin se jimi zpomalí průtok krve a životně důležité orgány tak mají dostatečný příjem okysličené krve.

Úřad OS ČČK Pelhřimov provádí oceňování bezpříspěvkových dárců krve plaketami profesora MUDr. Jana Janského:

  • bronzová plaketa je předána po 10. odběru krve na OS ČČK
  • stříbrná plaketa je předána po 20. odběru krve na OS ČČK
  • zlatá plaketa za 40 bezpříspěvkových odběrů krve je předávána na OS ČČK
  • zlatý kříž III. třídy za 80 odběrů krve je předáván na slavnostním ocenění
  • zlatý kříž II. třídy za 120 odběrů krve je předáváno pověřeným OS ČČK
    Jihlava vždy 1x za rok
  • zlatý kříž I. třídy za 160 odběrů krve provádí vždy 1x za rok Úřad ČČK Praha
fotoaparát

fotogalerie

máte dotaz?

bod na mapě
Sídlo OS ČČK je v prostorách areálu
Nemocnice Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 01 Pelhřimov
(*nepovinný údaj)