POMOZTE
NÁM
POMÁHAT

šipka v pravoOS ČČK PELHŘIMOV
záchranný kruh

číslo účtu: 2700767922/2010

Pátrací činnost provádí Odbor pátrací služby Úřadu ČČK. Legální oprávnění k této činnosti je zakotveno ve 36 článcích Ženevských konvencí a v Dodatkových protokolech z r.1977.
Pátrací služba rozvíjí tuto činnost s cílem pomoci lidem, kteří v důsledku válečných událostí nebo za jiných vážných okolností, ztratili spojení se svými nejbližšími.

Pátrací služba provádí především tyto činnosti:

 • pátrání po osobách, se kterými bylo přerušeno spojení v důsledku válečných událostí,
  vnitřních konfliktů nebo přírodních katastrof
 • pátraní po místě pobytu blízkých příbuzných, s nimiž byl přerušen kontakt ze zdravotních
  nebo jiných důvodů
 • zprostředkování korespondence mezi členy rozdělených rodin v případě, že v oblasti konfliktu
  nefungují běžné komunikační prostředky
 • získání potvrzení o době zajetí a pobytu v koncentračních táborech a na nucených pracích
  potřebné k uplatnění různých nároků
 • pátrání po hrobech vojáků padlých ve válečných konfliktech

Při své činnosti pátrací služba spolupracuje s:

 • národními společnostmi Červeného kříže a Červeného půlměsíce na celém světě
 • Mezinárodní pátrací službou v Aroisenu v SRN, kde jsou uloženy téměř veškeré dokumenty
  související s perzekucí za 2. světové války
 • Ústřední agenturou pro pátrání a ochranu, která je součástí Mezinárodního výboru
  Červeného kříže v Ženevě
 • centrální evidencí obyvatel, státními archivy a místními úřady, při pátrání na našem území

Pátrací služba ČČK nemůže:

 • sdělit adresu hledané osoby bez jejího souhlasu
 • zahájit pátrání bez poskytnutí dostatečných údajů o hledané osobě ( nezbytně nutné jsou
  tyto údaje: jméno a příjmení, datum a místo narození, poslední známá adresa v zemi
  pátrání a datum přerušení spojení)
 • provádět pátrání týkající se právních záležitostí (dědictví, restituce, neplacení výživného,
  určení otcovství, doručení soudních rozhodnutí)
 • pomáhat při uplatňování nároků na výživné nebo jiných požadavků právního charakteru
 • zaručit kladný výsledek pátrání
fotoaparát

fotogalerie

máte dotaz?

bod na mapě
Sídlo OS ČČK je v prostorách areálu
Nemocnice Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 01 Pelhřimov
(*nepovinný údaj)