POMOZTE
NÁM
POMÁHAT

šipka v pravoOS ČČK PELHŘIMOV
záchranný kruh

číslo účtu: 2700767922/2010

Výuka a soutěže mladých zdravotníků

Výuka první pomoci na základních školách a osmiletých gymnáziích

Na základních školách vyučují první pomoc (dále jen PP) učitelé-zdravotníci. Jejich práce je velmi záslužná, protože ji vykonávají ve svém osobním volnu. Výuka se řídí normami znalostí v poskytování první pomoci pro I. a II. stupeň.

Soutěže Mladých zdravotníků (MZ)

Pro mladé zdravotníky jsou každoročně připravovány postupové soutěže Mladých zdravotníků (dále jen MZ). Jsou určeny pro žáky základních škol a osmiletých gymnázií. MZ jsou rozděleny podle věku dětí na I. stupeň (1. až 5. třída) a II. stupeň (6. až 9. třída). Cílem soutěží je prověřit odborné znalosti, praktickou připravenost, dovednost v poskytování první pomoci, umožnit výměnu zkušeností, zdokonalit činnost soutěžících při přípravě na záchranu života a zdraví spoluobčanů a naplňovat a realizovat principy ČK. Soutěže prověřuje znalosti dětí v povinných disciplínách, to je v praktickém poskytování první pomoci, transportu poraněných a dovednost v obvazové technice. Tyto disciplíny jsou vyhodnocovány. Na každé soutěži mohou být i volné disciplíny, do kterých jsou většinou zařazena pravidla bezpečnosti silničního provozu pro cyklisty a chodce, znalosti z historie červeného kříže apod.

Okresní kolo soutěže MZ

Každá škola z okresu má právo do soutěže vyslat jednu MZ I. a jednu MZ II. stupně. Vítězné hlídky z každého stupně postupují do krajského kola soutěže.

Krajské kolo soutěže MZ

Od r. 2008 má kraj Vysočina soutěž samostatnou, v každém stupni je 5 MZ.

Republikové kolo soutěže MZ

Republiková soutěž prověřuje znalosti vítězných MZ I. a II. stupně z krajských/regionálních kol soutěže.
fotoaparát

fotogalerie

máte dotaz?

bod na mapě
Sídlo OS ČČK je v prostorách areálu
Nemocnice Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 01 Pelhřimov
(*nepovinný údaj)